Акционерам

Звіти ревізійної комісії

Звіт ревізійної комісії за 2017 рік (PDF опубліковано 02.05.2018р.) 

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік (PDF опубліковано 03.05.2017р.) 

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік (PDF опубліковано 29.04.2016р.)  

Звіт ревізійної комісії за 2014 р. (PDF, опубліковано 27.03.2015) 

Звіт ревізійної комісії за 2013 р. (PDF) 

Звіт ревізійної комісії за 2012 р. (PDF) 

Звіт ревізійної комісії за 2010-2011 р.р. (PDF)  

Особлива інформація

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 2018р (PDF опубліковано 04.05.2018р) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 27.04.2018р (PDF опубліковано 02.05.2018р)   

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (PDF опубліковано 12.03.2018р)  

Одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента (PDF опубліковано 17.05.2016р.)

Зміна складу посадових осіб емітента від 28.04.2017р (PDF опубліковано 03.05.2017р)  

Зміна складу посадових осіб емітента від 07.04.2016р (PDF опубліковано 08.04.2016р) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 16.02.2016 (PDF, опубліковано 16.02.2016) 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформаціїї від 25.03.2015 (PDF, опубліковано 27.03.2015) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 25.03.2015 (PDF, опубліковано 27.03.2015) 

Від 27.04.2012 р. (PDF)

2013 рік. 

2014 рік.

Річна звітність

Квартальний звіт за I кв. 2018 р. (PDF опубліковано 25.04.2018р.)  

Річний звіт за 2017 рік (PDF опубліковано 25.04.2018р.) 

Річний звіт за 2016 рік ( PDF, опубліковано 27.04.2017 р.)  

Річний звіт за 2015 рік ( PDF, опубліковано 25.04.2016 р.) 

Річний звіт за 2014 рік (PDF, опубліковано 24.04.2015 р.) 

Річна інформація за 2011 р. (PDF)

Річна інформація за 2012 р. (PDF)

Річна інформація за 2013 р. (PDF) 

Фінансова звітність за 2012 р. (PDF) 

Фінансова звітність за 2013 р. (PDF)  

Аудиторський висновок за 2012 р. (PDF)

Аудиторський висновок за 2013 рік (PDF)

Протоколи загальних зборів акціонерів

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 27.04.2018р. (PDF опубліковано 02.05.2018р.)  

Протоколи про підсумки голосування від 27.04.2018р. (PDF опубліковано 02.05.2018р.) 

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 28.04.2017р. (PDF опубліковано 03.05.2017р.)  

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 28.04.2016р. (PDF опубліковано 04.05.2016р.) 

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 25.03.2015 р. (PDF, опубліковано 03.04.2015 р.)   

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 29.04.2014 р. (PDF)

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 26.04.2013 р. (PDF) 

Протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. (PDF) 

Установчі документи

Статут ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про загальні збори ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про наглядову раду ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про виконавчий орган ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про ревізійну комісію ПАТ "Легмаш" (PDF)

Свідоцтво про випуск акцій (PDF)