Особлива інформація 2014 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 1 Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Легмаш».

Організаційно-правова форма емітента:

публічне акціонерне товариство.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14308256.

Україна, 36000, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 44.

Міжміський код, телефон, факс емітента: (05322) 73509.

Електрона поштова адреса емітента: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

www.legmash.poltava.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

2 Текст повідомлення 

Загальними зборами ПАТ «Легмаш» (протокол №1 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії - Добробатько Леонід Миколайович (паспорт КН №373734 виданий 07.04.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймав посаду з 25.05.2007р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,017737%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «Легмаш» (протокол №1 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії — Маслак Ніна Петрівна (паспорт КН №360839 виданий 27.03.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області), у зв”язку з переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 25.05.2007р. Частка у статутному капіталі емітента - 0,000053%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «Легмаш» (протокол №1 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії - Омельченко Антоніна Василівна (паспорт КН №547938, виданий 29.12.1997р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). У зв”язку із переобранням складу Ревізійної комісії. Обіймала посаду з 27.04.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.


Загальними зборами ПАТ «Легмаш» (протокол №1 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Добробатько Леонід Миколайович (паспорт КН №373734 виданий 07.04.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: пенсіонер. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,017737%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «Легмаш» (протокол №1 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Маслак Ніна Петрівна (паспорт КН №360839 виданий 27.03.1997р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: завідувач центрального складу. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Частка у статутному капіталі емітента - 0,000053%. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами ПАТ «Легмаш» (протокол №1 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Нагорна Наталія Анатоліївна (паспорт КН №678188 виданий 11.06.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: провідний бухгалтер. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Ревізійною комісією ПАТ «Легмаш» (протокол №2 від 29.04.2014р.) прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Нагорна Наталія Анатоліївна (паспорт КН №678188 виданий 11.06.1998р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: провідний бухгалтер. Строк, на який обрано особу –– 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

3 Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


В.о. генерального директора                     А.В. Омельченко

 

05.05.14


Повідомлення про виникнення особливої інформації


 1. 1 Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Легмаш».

  2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство.

  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14308256.

  4. Місцезнаходження емітента: Україна, 36000, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 44.

  5. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05322) 73509.

  6. Електрона поштова адреса емітента: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.legmash.poltava.ua

  8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 


2 Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ "Легмаш" (протокол №7 вiд 28.11.2014р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади в.о. генерального директора ПАТ "Легмаш" - Омельченко Антонiна Василiвна (паспорт КН №547938, виданий 29.12.1997р. Ленiнським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi). Звiльнена за власним бажанням у зв"язку з виходом на пенсiю за вiком. Обiймала посаду з 06.11.2013р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Наглядовою радою ПАТ "Легмаш" (протокол №7 вiд 28.11.2014р.) прийнято рiшення про призначення на посаду в.о. генерального директора ПАТ "Легмаш" - Веклич Олексiй Володимирович (паспорт ММ №963524, виданий 12.07.2001р. Зачепилiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: юрисконсульт. Строк, на який обрано особу - не визначено. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 1. 3 Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


В.о. генерального директора __________________ О.В. Веклич

(підпис)

М.П. _______02.11.14_____

(дата)