Інформація про кількість акцій 2018р. (PDF, опубліковано 26.04.2018р.) 

Загальні збори акціонерів 2018р. (PDF, опубліковано 22.03.2018р.) 

Рішення зборів від 28.04.2017р. (PDF, опубліковано 03.05.2017р.) 

Загальні збори акціонерів 2017р. (опубліковано 22.03.17р.) 

Рішення зборів від 28.04.2016р.(опубліковано 04.05.2016р.)

Загальні збори акціонерів 2016р. (PDF, опубліковано 22.03.2016р.) 

Загальні збори акціонерів 2015р. (PDF, опубліковано 2015р.) 

 

 

 

Календарний план оприлюднення інформації 

Вид інформації

Дата розміщення

Річна інформація

до 30 квітня 2018р.

Проміжна інформація

до 30 квітня 2018р.

Повідомлення про загальні збори акціонерів

За 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів

Інформація про акції

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів

 Розміщено на власному веб-сайті 31.01.2018р.