Акціонерам

ПАТ "Легмаш"

Звіти ревізійної комісії 

Звіт ревізійної комісії за 2017 рік (PDF опубліковано 02.05.2018р.) 

Звіт ревізійної комісії за 2016 рік (PDF опубліковано 03.05.2017р.) 

Звіт ревізійної комісії за 2015 рік (PDF опубліковано 29.04.2016р.)  

Звіт ревізійної комісії за 2014 р. (PDF, опубліковано 27.03.2015) 

Звіт ревізійної комісії за 2013 р. (PDF) 

Звіт ревізійної комісії за 2012 р. (PDF) 

Звіт ревізійної комісії за 2010-2011 р.р. (PDF)  

Особлива інформація

Відомості про зміну типу акціонерного товариства 2018р (PDF опубліковано 04.05.2018р) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 27.04.2018р (PDF опубліковано 02.05.2018р)   

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (PDF опубліковано 12.03.2018р)  

Одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента (PDF опубліковано 17.05.2016р.)

Зміна складу посадових осіб емітента від 28.04.2017р (PDF опубліковано 03.05.2017р)  

Зміна складу посадових осіб емітента від 07.04.2016р (PDF опубліковано 08.04.2016р) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 16.02.2016 (PDF, опубліковано 16.02.2016) 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформаціїї від 25.03.2015 (PDF, опубліковано 27.03.2015) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 25.03.2015 (PDF, опубліковано 27.03.2015) 

Від 27.04.2012 р. (PDF)

2013 рік. 

2014 рік.

Річна звітність

Квартальний звіт за I кв. 2018 р. (PDF опубліковано 25.04.2018р.)  

Річний звіт за 2017 рік (PDF опубліковано 25.04.2018р.) 

Річний звіт за 2016 рік ( PDF, опубліковано 27.04.2017 р.)  

Річний звіт за 2015 рік ( PDF, опубліковано 25.04.2016 р.) 

Річний звіт за 2014 рік (PDF, опубліковано 24.04.2015 р.) 

Річна інформація за 2011 р. (PDF)

Річна інформація за 2012 р. (PDF)

Річна інформація за 2013 р. (PDF) 

Фінансова звітність за 2012 р. (PDF) 

Фінансова звітність за 2013 р. (PDF)  

Аудиторський висновок за 2012 р. (PDF)

Аудиторський висновок за 2013 рік (PDF)

Протоколи загальних зборів акціонерів

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 27.04.2018р. (PDF опубліковано 02.05.2018р.)  

Протоколи про підсумки голосування від 27.04.2018р. (PDF опубліковано 02.05.2018р.) 

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 28.04.2017р. (PDF опубліковано 03.05.2017р.)  

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 28.04.2016р. (PDF опубліковано 04.05.2016р.) 

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 25.03.2015 р. (PDF, опубліковано 03.04.2015 р.)   

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 29.04.2014 р. (PDF)

Протокол загальних зборів ПАТ "Легмаш" від 26.04.2013 р. (PDF) 

Протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. (PDF) 

Установчі документи

Статут ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про загальні збори ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про наглядову раду ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про виконавчий орган ПАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про ревізійну комісію ПАТ "Легмаш" (PDF)

Свідоцтво про випуск акцій (PDF) 

 

ПРАТ "Легмаш" 

Установчі документи

Статут ПРАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про ЗЗА ПРАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про НР ПРАТ "Легмаш" (PDF)

Положення про Виконавчий орган ПРАТ "Легмаш" (PDF)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРАТ "Легмаш" (PDF)

Статут ПРАТ "Легмаш" 10.12.19 (PDF)

Положення про ЗЗА ПРАТ "Легмаш" 10.12.19 (PDF)

Положення про НР ПРАТ "Легмаш" 10.12.19 (PDF) 

Статут ПРАТ "Легмаш" 28.02.20р. (PDF) 

 

 

 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, інформація для акціонерів

Порядок денний 2019р. (PDF) 

Порядок денний 2019р. Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Інформація про кількість акцій 2019 (PDF)

Інформація про кількість акцій 2019Кваліфікований електронний підпис на документі.  

Підсумки голосування 2019 (PDF)

Підсумки голосування 2019р. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Про несвоєчасне подання річної інформації за 2018р. (PDF) 

Про несвоєчасне подання річної інформації за 2018р. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Порядок денний позачергових ЗЗА 20.11.19р. (PDF) 

Порядок денний позачергових ЗЗА 20.11.19р. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Інформація про кількість акцій 19.11.19 (PDF)

Інформація про кількість акцій 19.11.19Кваліфікований електронний підпис на документі.

Підсумки голосування 20.11.19 (PDF)

Підсумки голосування 20.11.19 Кваліфікований електронний підпис на документі.

Порядок денний позачергових ЗЗА 10.12.19 (PDF)

Порядок денний позачергових ЗЗА 10.12.19 Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Інформація про кількість акцій 09.12.19 (PDF)

Інформація про кількість акцій 09.12.19Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Підсумки голосування 10.12.19 (PDF)

Підсумки голосування 10.12.19 Кваліфікований електронний підпис на документі.

Порядок денний позачергових ЗЗА 28.02.20 (PDF)

Порядок денний позачергових ЗЗА 28.02.20 Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Інформація про кількість акцій 27.02.20. (PDF)

Інформація про кількість акцій 27.02.20Кваліфікований електронний підпис на документі.

Підсумки голосування 28.02.20 (PDF)

Підсумки голосування 28.02.20 Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Порядок денний 2020р. (PDF) 

Порядок денний 2020р. Кваліфікований електронний підпис на документі 

Інформація про кількість акцій 21.04.20. (PDF)

Інформація про кількість акцій 21.04.20Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій ПРАТ "Легмаш" 06.05.20. (PDF) 

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій ПРАТ "Легмаш" 06.05.20. Кваліфікований електронний підпис на документі.

 

Особлива інформація

Зміна складу посадових осіб емітента від 05.11.19р. (PDF) 

Зміна складу посадових осіб емітента від 05.11.19р. Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Надання згоди на вчинення значних правочинів. (PDF) 

Надання згоди на вчинення значних правочинів. Кваліфікований електронний підпис на документі.  

Розміщення цінних паперів більше 25% статутного капіталу 10.12.19. (PDF) 

Розміщення цінних паперів більше 25% статутного капіталу 10.12.19. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції 20.03.20. (PDF) 

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції 20.03.20. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Набуття контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків акцій 20.03.20. (PDF) 

Набуття контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків акцій 20.03.20. Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ "Легмаш" 23.03.20. (PDF) 

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ "Легмаш" 23.03.20. Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції 03.06.20. (PDF) 

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції 03.06.20. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Report (XML)

Report (XML) Кваліфікований електронний підпис на документі.

Структура власності ПрАТ "Легмаш" 03.06.20. (PDF) 

Структура власності ПрАТ "Легмаш" 03.06.20. Кваліфікований електронний підпис на документі.

Report (XML)

Report (XML) Кваліфікований електронний підпис на документі.  

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції від 08.04.2021р. (PDF) 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції від 08.04.2021р.  Кваліфікований електронний підпис на документі.

Report (XML)

Report (XML) Кваліфікований електронний підпис на документі.  

Структура власності ПрАТ "ЛЕГМАШ" від 20.04.2021р. (PDF) 

Структура власності ПрАТ "ЛЕГМАШ" від 20.04.2021р.  Кваліфікований електронний підпис на документі.

Report (XML)

Report (XML) Кваліфікований електронний підпис на документі.

Зміна складу посадових осіб від 15.02.2022р. (дата розміщення: 16.02.2022р.) (PDF) 

Зміна складу посадових осіб від 15.02.2022р. (дата розміщення: 16.02.2022р.) Кваліфікований електронний підпис на документі.

Report (XML)

Report (XML) Кваліфікований електронний підпис на документі.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції від 17.02.2022р. (дата розміщення: 18.02.2022р.) (PDF) 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції від 17.02.2022р. (дата розміщення: 18.02.2022р.) Кваліфікований електронний підпис на документі.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції від 17.02.2022р. (XML)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції від 17.02.2022р. Кваліфікований електронний підпис на документі.

 

Річна звітність

Річна інформація за 2018р. (PDF) 

Річна інформація за 2018р. Кваліфікований електронний підпис на документі. 

Річна інформація за 2019р. (PDF) 

Річна інформація за 2019р. Кваліфікований електронний підпис на документі.