Особлива інформація 2013 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Легмаш» 05 листопада 2013 року було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб:

- Звільнити: генерального директора – Свістільника Григорія Григоровича (паспорт: серія КО №095238, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 26.04.2000р.) 05.11.2013 р. за власним бажанням. Підстава: Протокол Наглядової ради ПАТ «Легмаш» №7 від 05.11.13. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.12.2004 р. по 05.11.2013 р.

- Призначити: виконуючим обов`язки Генерального директора – Омельченко Антоніну Василівну (паспорт: серія КН №547938, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 29.12.1997р.) з 06.11.2013 р. у зв`язку із переведенням з посади заступника генерального директора. Підстава: Протокол Наглядової ради ПАТ «Легмаш» №7 від 05.11.13. Строк, на який призначено особу, не визначено. Працювала заступником генерального директора ПАТ «Легмаш» з 01.02.2010р. по 05.11.2013р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Свістільник Григорій Григорович


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ПАТ «Легмаш» 08 серпня 2013 року було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб:

- Звільнити: головного бухгалтера – Сисько Ганну Мартиянівну (паспорт: серія КН №792142, виданий Полтавським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 17.11.1998р.) 12.08.2013 р. за власним бажанням. Підстава: наказ генерального директора №35-К від 08.08.2013р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.12.2007 р. по 12.08.2013 р.

- Призначити: виконуючим обов`язки головного бухгалтера – Жданову Інну Олексіївну (паспорт: серія КО №643571, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 27.12.2005р.) з 14.08.2013 р. у зв`язку із переведенням з посади заступника головного бухгалтера. Підстава: наказ генерального директора №35-К від 08.08.2013р.. Строк, на який призначено особу, не визначено. Працювала заступником головного бухгалтера ПАТ «Легмаш» з 18.04.2011р. по 13.08.2013р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Свістільник Григорій Григорович

 


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій , яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій . 

 21.03.2013 року Публічним акціонерним товариством „Легмаш” отримано від Приватного акціонерного товариства „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів ” (код ЄДРПОУ – 35917889) зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (Вих.реєстраційний номер ВДЦП 5051-7257Оп вiд 21/03/2013). Згідно даних реєстру на рахунках власників акційяким належить 10 і більшевідсотків голосуючих акцій, відбулися зміниа саме:

- на рахунку власника іменних цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металокомплекс» (код ЄДРПОУ: 30044089, місцезнаходження: 36039, м.Полтава, вул.Шевченка,44) відбулося збільшення кількості простих іменних акцій від 3590692 штуки, що становило 63,6873 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 4990692 штук, що становить 88,5188 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства;

- закрито рахунок власнику іменних цінних паперів Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрінвест» (код ЄДРПОУ: 31562218, місцезнаходження: 36039, м.Полтава, вул.Шевченка,44), на якому відбулося зменшення простих іменних акцій від 1400000 штук, що становило 24,8315 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства, до 0 штук, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Свістільник Григорій Григорович